بهترین کحصولات از معتبرترین سایت ایرانی

:: بهترین کحصولات از معتبرترین سایت ایرانی

تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهبهترین کحصولات از معتبرترین سایت ایرانی
برچسب ها : درآمد ,عوامل ,ایمیل ,اینترنت ,استفاده ,تولد ,موقع تولد ,7000 ایمیل ,کمال گرایی ,بانک اطلاعات ,اطلاعات فروشندگان ,بانک اطلاعات فروشندگان ,عوامل گر

دانلود انواع پایان نامه روان شناسی

:: دانلود انواع پایان نامه روان شناسی

 


 

 

بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب دربین دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب دربین دانشجویان دختر

مقدمه      در طول یک قرن گذشته بسیاری از روانشناسان اتفاق نظر دارند که انسان نیازمند به عزت نفس است. در ادبیات روانشناختی مطالب مفصلی درباره عزت نفس وجود دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات زیادی درباره عزت نفس و ارتباط آن با متغیرهای متعدد دیگر انجام گرفته است که بیشتر تحقیقات این مطلب مهم و اساسی را تایید می کنند که عزت نفس بالا از عوامل مثبت و موثر در بهداشت روانی و عزت نفس پایین از عوامل مستعد کننده ناراحتی های روانی می باشد. عزت نفس عبارت است: از احساس ارزشمند بودن، این ...ادامه مطلب
بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

چکیده : مقدمه باورهايى كه بخش عمده اى از آنها متأثر و برگرفته از تلويزيونى است كه نمايانگر اوج خشونت در زيباترين و فريبنده ترين جلوه هاست و اين يك امر مسلّم و بديهى است كه كسى نمى تواند در آن شك كند(براندون اس سنتيرول ،1377) .پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر پرخاشگری کودکان بود که با استفاده از نرم افزار Spss16 و همبستگی T نتایج ذیل به دست آمده است: با توجه به موضوع پژوهش در ادامه به بررسی نتایج آماری پرداخته می شود: نوجوانانی که به دیدن تلویزیون می پرداختند در مدت زمان های مختلف ...ادامه مطلب
بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی بود  پژوهش از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  19spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. 1.بین سبک  حل مسئله و سبک جنبشی رابطه معناداری وجود دارد. 2.بین حل مسئله وسبک جنبشی – حرکتی رابطه معناداری می شود 3.بین حل مسئله وسبک...ادامه مطلب
عنوان پایان نامه: بررسی اثربخش آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیر

عنوان پایان نامه: بررسی اثربخش آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیر

چکيده در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری معتادین مراجعه کننده به مواد مخدر پرداخته است .   جامعه مورد مطالعه درتحقیق حاضر عبارتند از مراجعه کنندگان به کلینیک ترک اعتیاد کلید آفرینش حصارک به جهت ترک مواد مخدر.   باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50نفراست که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون مهارت های زندگی برروی آنها اجراگردیده است .پژوهش هم سعی گردید ازشیوه نمونه گیری تصادفی...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی رابطه بین نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گیری هویت .

پایان نامه بررسی رابطه بین نحوه گذاران اوقات فراغت با شکل گیری هویت .

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و هویت یابی نوجوانان پرداخته شد. حجم نمونه  تعداد کل نمونه در پژوهش حاضر50نفر می باشد که در آموزشگاه فرهنگی آموزشی شهرکرج مشغول به آموزش می باشند.روش نمونه گیریبرای تعیین اندازه نمونه از فرمول برآورد اندازه گیری نمونه برای گروه های همبسته استفاده شد و با توجه به میزان بدست آمده تعداد 50 نفر برای انجام پژوهش انتخاب شد. پرسشنامه های استاندارد اوقات فراغت و پرسشنامه گسترش يافته عيني پايگاه هويت من استفاده گردید. نتایج ذیل را در برداشت...ادامه مطلب
پایان نامه مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر وپسر

پایان نامه مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر وپسر

چکيده آموزش مهار ت هاي زندگي نظير مهارت حل مسأله و ارتباطات مؤثر توانايي ها را براي حل مشكل و ارتباط موثر با اطرافیان و داشتن روابط موثر و منطقی از جمله سبک های دلبستگی در دوران مختلف زندگی افراد افزايش مي دهد(فورنریس ،دانیش و اسکات(2007) . پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با مهارت های زندگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است که با استفاده از پرسشنامه های سبک های دلبستگی و مهارت های زندگی و نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 به بررسی آماری فرضیات پرداخته و نتایج ذ...ادامه مطلب
روش تحقیق بررسی رابطه ی بین خلاقیت و سبک یادگیری درس علوم

روش تحقیق بررسی رابطه ی بین خلاقیت و سبک یادگیری درس علوم

مقدمه    خلاقیت میلی ذاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خلاقیت الهی است (مطهری، 1372) . تحولات پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع بشری را بر آن داشته تا با نگرشی جدید به دارایی های غیر عینی، در صدد افزایش توانایی هایی خود برای همگامی با این تغییرات باشد. در حقیقت سکون و بی حرکتی در دنیای متغیر امروز چه برای یک سازمان و چه برای یک کشور در هر اندازه که باشد، نتیجه ای جز نابودی به همراه نخواهد داشت. امروزه خلاقیت و نو آوری نه به عنوان یک نیاز بلکه به عنوان شرط ...ادامه مطلب
روش تحقیق بررسی میزان رضایتمندی معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی

روش تحقیق بررسی میزان رضایتمندی معلمان نسبت به ارزشیابی توصیفی

چکیده همخوانی و هماهنگی خانه و مدرسه در تربیت کودک او را در نیل به تماس و درک بهتر واقعیت و همچنین در تثبیت شخصیت یاری می دهد و در حالی که ناهمخوانی در فعالیت های خانه و مدرسه احتمالا به تعارض و حتی اضطراب رفتاری در کودک می انجامد . مدرسه باید والدین را در درک و شناخت فرزندانشان کمک کنند یکی از این اقدامات جلساتی است که با حضور والدین ، فرزندان و معلمان تشکیل می شود این پژوهش به بررسی تاثیر اضطراب بر سلامت روان دانش آموزان سال چهارم ابتدایی منطقه 4 شهر کرج پرداخته می شود.ابزار پژوهش دو پرسشن...ادامه مطلب
مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار چکيده پژوهش حاضر به مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار پرداخته است .روش تحقیق استفاده شده درتحقیق حاضر ازنوع علی مقایسه ای می باشد که درتحقیقاتی که قراراست تفاوت ها وشباهت های دو گروه کاملا مجزا ومستقل از هم را یافت و دست به تعمیم به جامعه زد.   جامعه مورد مطالعه درتحقیق حاضر عبارتند از زنان شاغل و خانه دار گوهردشت کرج که حاضر به همکاری در این پژوهش شدند.   باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود 100 ...ادامه مطلب


تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهدانلود انواع پایان نامه روان شناسی
برچسب ها : بررسی ,پژوهش ,حاضر ,مطلب ,استفاده ,نمونه ,ادامه مطلب ,پژوهش حاضر ,بررسی تاثیر ,بررسی رابطه ,پایان نامه ,مقایسه رضایت زناشویی ,مورد مطالعه وبرآور

دانلود انواع پیان نامه روان شناسی

:: دانلود انواع پیان نامه روان شناسی

 


 

 

پایاننامه مقایسه ی شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد

پایاننامه مقایسه ی شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد

چکيده موضوع پژوهش حاضر مقایسه ی میزان شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد کرج است . جهت انجام پژوهش 140 نفر دانشجو که 70 نفرشان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد کرج و 70 نفرشان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور کرج بودند را به صورت خوشه ای انتخاب شد و آزمون شادکامی آکسفورد برروی آنها اجراگردیده است .که با توجه به بررسی های آماری نتایج ذیل را در بر داشت. میانگین  نمره شادکامی دانشجویان  دانشگاه آزاد (55/58) و  میانگین  نمره  دانشجویان پیام نور (32/...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی رابطه ی بین ارزشیابی توصیفی با افت تحصیلی

پایان نامه بررسی رابطه ی بین ارزشیابی توصیفی با افت تحصیلی

ارزشیابی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی نظام های آموزش و پرورش جهان می باشد. اما هدف از ارزشیابی و امتحان گرفتن از دانش آموزان چیست؟آیا کسی که در امتحان کتبی دو ساعته بالاترین نمره را بگیرد یا این که حداقل از 10 بالاتر شود ، به راستی همان است که اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی و رشد همه جانبه در او صورت گرفته است ؟ فرضیه اصلی ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با افت تحصیلی وجود دارد. فرضیه های فرعی ارزشیابی توصیفی رابطه ی مستقیم با رضایت عمومی وجود دارد. ارزشیابی توصیفی رابطه ی مست...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی تاثیر معنویت بر بلوغ عاطفی

پایان نامه بررسی تاثیر معنویت بر بلوغ عاطفی

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با تاثیر معنویت بر مدیریت است این پژوهش از تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  16spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. باتوجه به فرضیه پژوهش بین رهبری معنوی و مدیریت (سبک رهبری) رابطه معناداری وجود دارد با توجه به فرضیه پژوهش بین نوعدوستی ومدیریت رابطه معناداری  منفی وجود دارد با توجه به فرضیه پژوهش بین عضویت ومدیریت (سبک رهبر...ادامه مطلب
پایان نامه رابطه ی خود کنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان

پایان نامه رابطه ی خود کنترلی با سبک های دلبستگی دانشجویان

چکيده پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با خودکنترلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است که با استفاده از پرسشنامه های سبک های دلبستگی و خودکنترلی و نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 به بررسی آماری فرضیات پرداخته و نتایج ذیل را در برداشت: میانگین نمره کنترل خود در دختران 30/34 و در پسران 68/35 است. میزان پراکندگی نمره ها نیز در دختران 86/5 و در پسران 67/5 است. ضرایب همبستگی نشان می دهد که رابطه نمره کنترل خود با نمره دلبستگی ایمن و دوسوگرا در دختران معنادار نیست و ...ادامه مطلب
پایان نامه رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن

پایان نامه رابطه ی کمال گرایی امید به زندگی و بهداشت روانی بر رضایت زن

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با رابطه ی کمال گرایی و امید به زندگی و بهداشت روان بر رضایت زناشویی  پژوهش از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. بین کمال گرایی فرد مدار وامید به زندگی و بهداشت روان و رضایت زناشویی رابطه ی معنادا وجود دارد بین کمالگرایی  جامعه مدار وامید به زندگی وسلامت روان و رضایت ...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی دلایل و عوامل گرایش جوانان  به مصرف سیگار و قلیان

پایان نامه بررسی دلایل و عوامل گرایش جوانان به مصرف سیگار و قلیان

چکيده پژوهش حاضر به دنبال یافتن دلایل و عوامل گرایش جوانان به سیگار و قلیان می باشد که برای انجام این پژوهش از پرسشنامه بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردي،‌ عوامل خانوادگي و محيطي، عوامل اجتماعي) نقشی 1392 استفاده گردید نتایج ذیل را در بر داشت: فرضیه 1 :  بین  عوامل فردی  و گرایش  جوانان به مصرف سیگار ،قلیان  رابطه معناداری  وجود  دارد. فرضیه 2: بین عوامل اجتماعی و مصرف  سیگار،قلیان   رابطه  معناداری ...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی

پایان نامه بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی

چکیده: طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ همسران به جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند، و هریک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (بوهانان، 1970، به نقل از لاور و لاور، 2007). پژوهش حاضر در پی بررسی جامعه شناختی طلاق عاطفی در شهرستان ساوجبلاغ بود که با توجه به فرضیات به نتایج ذیل دست یافت: نشان داده شده است ،میانگین کاهش همکاری 93/3 وانحراف استاندارد آن 17/1  ، میانگین کاهش رابطه جنسی 73/4 وانحرا...ادامه مطلب
پایان نامه بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان

پایان نامه بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان

چكيده : موضوع اين پژوهش بررسي اثرات ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان بوده است . زناشويي دوباره­ي پدر و مادر پس از طلاق يا مرگ يكي از والدين مشكلات جديدي را براي كودك يا نوجوان به وجود مي­آورد . اكثر كساني كه دوباره ازدواج مي­كنند فرزنداني دارند ، بنابراين بايد بتوانند فرزندان يكديگر را بپذيرند ولي متأسفانه خيلي از آنان نمي­توانند به تفاهم برسند . ازدواج مجدد پدر يا مارد در وضع بچه تأثير مي­كند ، گاهي زن پدر يا شوهر مادر از بسر بردن با بچه ناراضي هستند و نسبت به ...ادامه مطلب
پایاننامه مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل و خانه دار

پایاننامه مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل و خانه دار

چکيده پژوهش حاضر به مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل وخانه دار پرداخته است که با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج آماری در ادامه به نتیجه گیری پرداخته می شود: بررسی سطح دو گروه زنان  شاغل و  زنان خانه دار نشان می دهد وسطح معناداری کوچکتر  از 05/0 است تفاوت  معناداری  بین شیوه  فرزند  پروری  زنان  شاغل و خانه دار  وجود  دارد. بررسی  سطح شیوه  استبدادی بین دو گروه زنان  شاغل و زنان  خانه دار تفاوت میانگین در حد...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی  رابطه ی اعتیاد مادران باردار برسقط جنین

پایان نامه بررسی رابطه ی اعتیاد مادران باردار برسقط جنین

چکيده پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی اعتیاد مادربرسقط جنین پرداخته است که نتایج ذیل را در برداشت: میانگین آمادگی به اعتیاد در زنان باردار سقط جنین برابر با 188 و انحراف معیار آن 053/10 و تعداد آنها 26 نفر بوده اند و میانگین آمادگی به اعتیاد زنان بدون سقط جنین برابر با 112و انحراف معیار 105/12 و تعداد آنها 14 نفر بوده است. میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان با سقط 4/4 و انحراف معیار آن 8/0 و میانگین رفتار ضد اجتماعی در زنان بدون سقط 4/2 وانحراف استاندارد آن 52/3 بود.میانگین میل به مصرف مواد در زنان...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری و اضطراب کود

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری و اضطراب کود

بسياري از بچه ها محيط كافي نت و گيم نت را به محيط خانه ترجيح مي دهند؛ چرا كه فكر مي كنند در اين محيط كمتر تحت كنترل هستند. همچنين از نظر ايشان بازي در گيم نت هيجان بيشتري نسبت به بازي در منزل دارد (خرازی ها،1391). با توجه به اينكه بازي هاي ويديويي - رايانه اي، دومين سرگرمي كودكان و نوجوانان پس از تلويزيون شناخته شده است، برخي معتقدند اثرات منفي آنها از جمله اعتياد به بازي، افزايش حالات خشم و پرخاشگري، هزينه زياد و تأثيرات منفي روحي – رواني و جسمي ديگر، بيشتر از جنبه هاي مثبت آن بوده است (...ادامه مطلب
پایان نامه رابطه ی بین مهارت های زندگی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی

پایان نامه رابطه ی بین مهارت های زندگی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با رابطه ی بین مهارت های زندگی باسبک دلبستگی  بر رضایت زناشویی  پژوهش از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت. رابطه معناداری بین سبک دلبستگی وارتباط مؤثر دیده می شود بین ارتباط مؤثر ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد . بین مدیرت استرس با  سبک دلبستگی رابطه معنا...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان

پایان نامه بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان

چکيده پژوهش حاضر دررابطه با تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان پیام نور هشتگرد بررسي شده است. بدين منظور تعداد نمونه پژوهش200 نفر از مجردین ومتاهلین وتعداد 100نفر زنان  این دانشگاه میانگین سن بین 20 تا 35 سال و100 نفر مردان در این دانشگاه در منطقه استان البرزپیام نور شهر هشتگرد  با روش تصادفي چند مرحله اي از اجراي آزمون معنویت  به صورت تصادفي انتخاب شده واز پرسشنامه خود کنترلی اين گروه استفاده شده است. جهت تجزيه وتحليل داده ها از روش همبستگي وآزمونT براي مقايسه پسر و...ادامه مطلب
روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان

روش تحقیق مقایسه ی بین سبک های دفاعی دانش آموزان دوره ی ابتدایی بادان

دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکی قلمداد شده است. 300 سال پیش از تولّد مسیح (علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. در اوایل قرن حاضر ج. استانلی هال، مؤسس انجمن روان شناسی آمریکا، نوجوانی را دوران «طوفان و تنش شدید» و نیز دوران توانایی فوق العاده جسمانی، عقلی و عاطفی می دانست. برخی از نظریه پردازان روان کاوی نیز نوجوانی را وضعیتی می دانند که نوجوان در آن دچار اختلال ر...ادامه مطلب
منبع : تبلیغات گستردهدانلود انواع پیان نامه روان شناسی
برچسب ها : رابطه ,بررسی ,پژوهش ,مطلب ,نامه ,حاضر ,ادامه مطلب ,مطلب پایان ,پایان نامه ,پژوهش حاضر ,نامه بررسی ,نامه بررسی رابطه ,نظري وپيشينه مطالعاتي ,وپيشي

دانلودپایان نامه ارشد روان شناسی

:: دانلودپایان نامه ارشد روان شناسی

 

 

مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد

مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد

چکیده:      هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتادکلینیک آخرین  و غیر معتاد منطقه گلدشت    می باشد. ابزار این پژوهش پرنمودن پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای          مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد نمونه مورد آزمون تعداد 45 نفر از کل جامعه 1735نفری اشخاص مراجعه کننده به کلینیک و تعداد 45 نفر از اشخاص سالم منطقه گلدشت حصارک می ب...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی رابطه بین طلاق والدین و تاثیرش بر فرزندان

پایان نامه بررسی رابطه بین طلاق والدین و تاثیرش بر فرزندان

افيفي(2003) دريافت كه تعارض والدين پس از طلاق يكي از قوي ترين پيش بيني كننده هاي احساس گير افتادن كودك در رابطه كودك- والد پس از طلاق است .يعني هر چه مقدار تعارض بيشتر باشد احساس گير افتادن بيشتر است.عواملي كه غالباً رشد كودك را به دنبال طلاق كاهش مي دهند شامل افسردگي،مشكلات رفتاري،پيشرفت تحصيلي، واعتماد است. همراه با افسردگي بالا كودكاني كه والدين شان در سنين پايين طلاق مي گيرند احتمال زيادي وجود دارد كه مشكلات رفتاري نشان دهند(وودوارد،فرگوسن ، و بلسكي،2000). اهداف پژوهش هدف اصلی بررسی رابط...ادامه مطلب
بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

در شرایطی که آمار مبتلایان به افسردگی بیماری های روحی رو به تزاید است به طوری که گفته اند در جهان 415 میلیون نفر از بیماری های روانی رنج می برند و در کشور ما پنج میلیون نفر به افسردگی مبتلا هستند و تعداد زیادی از جوانان به ویژه دانشجویان به این بیماری دست به گریبانند، همگان را متوجه رویکرد جدید به موضوع شادی نموده است. (سجاد نیا، 1384) . اهدف پژوهش هدف اصلی بررسی میزان شادی شادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور  هدف فرعی تعیین میزان شادی در بین دانشجویان دختر و پسر فرضیات پژوهش فر...ادامه مطلب
مقاله مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی

مقاله مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی

سبک و شیوه زندگی جوامع، نوع جهان‌بینی و فلسفه و فرهنگ حاکم بر آن جامعه را نشان می دهد. سبک زندگی افراد بیانگر دیدگاه،‌ اعتقاد و باور آنان نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مهمترین عوامل حفظ فرهنگ و استمرار سنت‌ها در طول سده ‌های طولانی، سلوک زندگی اعضای جامعه است که به سنن و آداب و رسوم کهن اجتماعی معنا و محتوا می بخشد. سبک زندگی موجب زنده شدن باورها و اعتقادات سنتی و فرهنگ جامعه می شود(نعمتی،1391). شیوه و روش ‌های زندگی مهمترین بخش از شخصیت و حیات اجتماعی اف...ادامه مطلب
پایان نامه مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

پایان نامه مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

معلمان علاوه بر اينكه در دروس كتب را به كودكان مي آموزند نقش تربيت كردن آنان را براي ورود به جامعه اي بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در اين راستا خود نيز به مرور زمان دچار معضلات عديده جسمي و روحي مي شودند  چرا كه برخورد دائمي با مشكلات روحي وجسمي كودكان مي تواند وجود هر فردي را تحت تاثير قرار دهد . بدين تربيت از آنچه گفته شد در مي يابيم كه سلامت رواني كادر آموزشي از درجه اهميت بالايي برخوردار است وهدف از اين پژوهش درك ودريافت پديده افسردگي واضطراب ومسايل ناشي از آنها وارائه راه حلهاي منا...ادامه مطلب
بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله

هوش هیجانی با متغیرهایی چون خودآگاهی1، افسردگی، اضطراب و عزت نفس و استرس ادارک شده نیز رابطه دارد. بین هوش هیجانی و افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده همبستگی معکوس وجود دارد. (سالووی 1995) بعضی نظریه ها افسردگی را ناشی از ادراک پیامد ناگوار یک رویداد به صورت خاص می دانند (بک 1967، مگنس2 بالبی 1969 به نقل از حیدری) در صورتی که دیگران معتقدند افسردگی با ناتوانی در قابلیت کنترل ادراک شده ارتباط دارد(بیبرینگ31953، سلیگین 1975 به نقل از عبدالملکی). اگر افسردگی را به مثابه ی یک علامت در نظر بگیریم در ...ادامه مطلب
مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته

مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته

چکیده مقدمه: مطالعه و بررسي پيشينه سازمان هاي موفق، حاكی از توان منديهاي نيروي انساني آن ها است. یکی از مهم ترين عوامل موفقیت سازمان ها  مي‌توان به رضايت شغلي آنها اشاره كرد . این پژوهش به مقایسه ی رضایت بین بازنشستگان دعوت به کار شده و کارکنان روبه بازنشستگی پرداخته است که نتایج ذیل را در بر داشته است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که نمرات میزان رضایت از شغل در گروه کارکنان نزدیک به بازنشستگی (67/73) کمتر از کارکنان بازنشسته دعوت به کار شده (27/83) می باشد.بين ميانگين نمرات میزان ر...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی رابطه خودکنترلی برسبکهای دفاعی زنان خانه دار

پایان نامه بررسی رابطه خودکنترلی برسبکهای دفاعی زنان خانه دار

چکيده پژوهش حاضربه بررسی رابطه خودکنترلی بر سبک­های دفاعی زنان متاهل شهرفردیس کرج پرداخته است که در ادامه به بررسی نتایج آن پرداخته می شود:    باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50 نفربود که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون های خود کنترلی و سبک های دفاعی برروی آنها اجراگردیده است . با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ، بین دو متغیر سبک های دفاعی دانش و خود کنترلی ، به میزان 42 درصد رابطه مستقیم وجو...ادامه مطلب
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک

مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک

چکیده آموزش بهینه حل مسائل بدساختار و پرورش توانایی تفکر و حل مسئله و برخورد موثر با چالش‌های فراروی دنیای واقعی را فراهم سازد، افزایش آگاهی و دانش از فرآیند حل مسائل بدساختار بطور عام و مسائل علوم اجتماعی بطور خاص می‌باشد(هاشمی کوچک سرایی ،1389). پژوهش حاضر به مقایسه ی روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی دانشگاه پیام نور و رشته ی فیزیک دانشگاه غیر انتفاعی پرداخته است . نتايج آزمون t مستقل نشان مي دهد از آنجا که مقدار t به دست آمده  با درجه آزادی 98 ، در متغیر ح...ادامه مطلب
پایانامه بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

پایانامه بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند می باشد. ابزار این پژوهش پرنمودن پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد نمونه مورد آزمون تعداد 90 نفر از زنان و مردان شاغل در شرکت ............. که به صورت داوطلبانه اقدام به پاسخ گویی پرسشنامه نمودند. بر اساس نتایج تحقیق که ازطریق  تحلیل آزمون های SPSS17  اندازه گیری شد و نتایج زیر را در برداشت: مردان از میانگین هوش هیجا...ادامه مطلب
پایان نامه بررسی میزان هوش فرهنگی با هویت قومی چندگانه در جوانان

پایان نامه بررسی میزان هوش فرهنگی با هویت قومی چندگانه در جوانان

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با هوش فرهنگی و رابطه اش با هویت قومی دربین دانش آموزان سال دوم دبیرستان در دوشهر فردیس و هشتگرد  بررسي شده است. بدين منظور تعداد 150 نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان فاطمه الزهرا در شهر فردیس و دبیرستان شرافت در شهر هشتگرد به صورت خوشه ای انتخاب گردیدند.با توجه به اينکه ،این  پژوهش به دلیل مقایسه ی بین دودبیرستان  يک مطالعه علي-مقايسه‌اي نيز                  &n...ادامه مطلب
بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

چکيده پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین عزت نفس و جراحی زیبایی بود در اين پژوهش از آزمون عزت نفس کوپر اسميت  استفاده شده است.کوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را بر اساس تجديد نظري که بر روي مقياس راجرز و دياموند، انجام داد تهيه و تدوين کرد. اين مقياس داراي 58 ماده است.  که نتایج ذیل را در بر داشت: بررسی آماری نتتایج فرضیات: فرضیه 1:بین عزت نفس عمومی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. فرضیه2:بین عزت نفس خانوادگی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد فرضیه3:بین عزت نفس اجتماعی با عمل جر...ادامه مطلب
بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

چکیده:      هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال باشگاه پوریای ولی می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید که نتایج ذیل را در برداشت نمونه ی مورد بررسی شامل 46 نفر است که تمامی پرسش نامه ها را در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون بدون خطا جمع آوری و تحلیل شده اند . میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپیش آزمون به ترتیب20/33 ، 34 و 932/7 است و میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپس آزمون...ادامه مطلب
پایان نامه مقایسه و بررسی رابطه ی عزت نفس و اضطراب دانشجویان

پایان نامه مقایسه و بررسی رابطه ی عزت نفس و اضطراب دانشجویان

چکیده: عزت نفس بالا فرد را در مقابل مشكل هایی كه در زندگی با آنها روبرو خواهد شد مصون می كند . افرادی كه در مورد خودشان نظر مثبتی دارند در مواجهه با تعارض ها و مقاومت در برابر فشارهای منفی بهتر عمل می كنند . در این پژوهش به ارتباط بین عزت نفس و اضطراب در بین 80 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پرداخته  شد که در ادامه پس از بررسي فرضيه هاي پژوهش ، باتوجه به محاسباتی بین عزت نفس عمومی واضطراب بک رابطه منفی معناداری وجوددارد با نمره انحراف استاندارد و میانگین در عزت نفس 40108/4 و 8125/...ادامه مطلب
منبع : تبلیغات گستردهدانلودپایان نامه ارشد روان شناسی
برچسب ها : پژوهش ,بررسی ,مطلب ,آزمون ,رابطه ,مقایسه ,ادامه مطلب ,مطلب پایان ,پژوهش حاضر ,پایان نامه ,دانش آموزان ,جراحی زیبایی رابطه ,مورد مطالعه وبرآورد ,ب

دانلود فصل دوم پایان نامه روان شناسی

:: دانلود فصل دوم پایان نامه روان شناسی

 


 

 

فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

فصل دوم مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و زنان خانه دار

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش10 تعریف ازدواج10 مقاصد ازدواج12  نکات مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج15 مبانی نظری (زناشویی) 17 نظریه‏های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی19 مدل‏های ارزیابی آسیب‏شناسی زندگی زناشویی24  تعریف شغل و اشتغال 30    انگیزه ها وعوامل اشتغال زنان 34 آثار و نتایج اشتغال زن  35  اثرات اشتغال زن بر شوهر37  زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی 38 پیشینه پژوهش های داخلی  ..48 پیشینه پژوهش های خارجی..51 ...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی تاثیر اضطراب بر سلامت روان دانش آموزان

فصل دوم بررسی تاثیر اضطراب بر سلامت روان دانش آموزان

سلامت روانی تعریف سلامت روانی: تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف اصول بهداشت روانی: تاريخچه سلامت و روان در جهان تاريخچه سلامت روان در ايران اصول سلامت رواني هدف ايجاد سلامت روان پيشگيري اوليه مكانيز رواني و نقش آن در سلامت روان مكانيسم سركوبي[1] مكانيسم برون فكني[2] مكانيسم جايه جايي[3] مكانيسم بازگشت[4] مكانيسم واكنش سازي مكانيسم تصعيد[5] مكانيسم عذر تراشي(دليل تراشي)[6] مكانيسم همانند سازي[7] مكانيسم جبران[8] مكانيسم انكار[9] خصوصیات افراد دارای سلامت روانی عوامل موثر ...ادامه مطلب
فصل دوم رابطه ی تاثیر خلاقیت در درس علوم

فصل دوم رابطه ی تاثیر خلاقیت در درس علوم

تفاوت خلاقيت با نوآوري ارتباط خلاقیت با هوش2  خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز1 ویژگیهای شخصیتی2و خصوصیات افراد خلاق تخيل بسترخلاقيت1  خلاقیت به عنوان فرآیند2 خلاقیت استعدادی برای تمام عمر نقش ويژه مدارس1 در پرورش خلاقيت   تاثير متقابل1 معلمان - شاگردان و خلاقيت راههاي آموزش و پرورش خلاقيت          هرچند فرض مي شود كه همه انسانها ذاتا داراي استعداد ارزشمند ابداع و نوآوري هستند لكن ميل عمومي در ميان انسانها به سمت تقليد است . ...ادامه مطلب
فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر

فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش12 2-2) محورهای آموزش مهارتهای زندگی12 2-3)اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني14 2-4)انواع مهارتهاي زندگي21 2- 5 )برنامه ريزي و محتواي برنمه آموزش مهارتهاي زندگي22 2-6)انواع مقابله‌های كارآمد25 2-7) مقابله‌های ناكارآمد و غیرمفید27 2-8) دلبستگی 28 2-9)سبک‌های د‌لبستگی35 2-10)اساس احساس امنیت و رفتار سالم36 2-11)تغییرات مربوط به د‌لبستگی د‌ر طول زمان39 2-12)سبک بی‌توجهی (بی‌اعتنایی40 2-13) سازگاری و جامعه‌ستیزی42 ...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

فصل دوم بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

تعاریف مرتبط بااسترس12 مقابله با استرس18 ادبیات نظری20 استرس شغلی38 عوامل سازمانی استرس شغلي39 پیشگیری از استرس شغلی42 پیشینه در خارج از ایران44 پیشینه در ایران برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب
فصل دوم بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری اعتیاد

فصل دوم بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری اعتیاد

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش13 2-2)مهارت های زندگی11 2-3) محورهای آموزش مهارت های زندگی14 2-4)انواع مهارت هاي زندگي16 2- 5 ) برنامه ريزي و محتواي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي17                                        2-6) اعتیاد23 2-7) مبانی نظری پژوهش27 2-8) نظریه­های روان­شناختی29 2-9) ...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

فصل دوم بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش12 تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسأله12  تعريف خلاقيت28 تعاریف مرتبط با یادگیری81  پیشینه درخارج کشور95  پیشینه درداخل کشور97 برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب
فصل دوم بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

فصل دوم بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

تعریف پرخاشگری14 مبانی فیزیولوژی پرخاشگری16 پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی25 پرخاشگری نسبت به خود37 نظريه يادگيري اجتماعي ‹‹تأثيرات الگويي››42 فرضيه ناكامي و پرخاشگري47     فرايندهاي شناختي در رفتار پرخاشگرانه56 عوامل مؤثر بر تمايزات جنسي60      كاهش و كنترل پرخاشگري63 منشاء اجتماعی پرخاشگری68 پرخاشگری و فرهنگ ها 71 انواع پرخاشگری74  رابطه ی تلویزیون و پرخاشگری75 تاریخچه رسانه های عمومی 85 کارکرد رسانه ها 89 تاثیر رس...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

فصل دوم بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش16 2-2)عزت نفس13 2-3)جراحی43 پیشینه در ایران44 پیشینه در خارج ازایران44 برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب


تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهدانلود فصل دوم پایان نامه روان شناسی
برچسب ها : سلامت ,مكانيسم ,مطلب ,مبانی ,روان ,مهارت ,ادامه مطلب ,مبانی نظری ,سلامت روان ,پایین فشار ,واریز مبلغ ,طریق درگاه آنلاین ,سلامت روانی تعریف

فصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی

:: فصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی

 


 

 

فصل دوم رابطه استرس و سلامت روان

فصل دوم رابطه استرس و سلامت روان

مفهوم استرس : مقابله با استرس : انواع روشهای مقابله : ادبیات نظری : راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی : مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی : مفهوم سلامت روان تاريخچه سلامت و روان در جهان تاريخچه سلامت روان در ايران سلامت روان از ديدگاههاي مختلف  1-از نظر آمار دانان 2- از نظر پزشكان 3- روانپزشكان 4- نظر روانكاران 5- سلامت رواني از نظر مكاتب مختلف: 1- مكتب زيست گرايي 2- مكتب رفتار گرايي 3- مكتب روانكاري 4-مكتب انسانگرايي 5-مكتب بومي شناسي اصول سلامت رواني 1...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی

فصل دوم بررسی رابطه ی بین روابط اجتماعی با روابط خانوادگی

مباني نظري تحقيق نظريه كنش متقابل نمادين ديدگاه يادگيري اجتماعي تئوري مبادله اجتماعي تئوري اجتماعي شدن نظريه يادگيري شناختي اجتماعي مدهمرنگي وتمايز اجتماعی شدن الف) عوامل اجتماعی شدن مهارت اجتماعی ساختمان سلسله مراتبی ادراک واکنش ديگران پسخوراند و تصحيح عمل زمان بندی پاسخ ها جامعه پذیری: نظام های فرعی کنش: ارگانیسم زیستی -  نظام شخصیتی -  نظام اجتماعی -  نظام فرهنگی . نظریه ی کنش ارادی پارسنز: پیشینه تحقیقاتی تحقيقات داخلي تحقيقات خارجي برای خرید و دریاف...ادامه مطلب
فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز

فصل دوم رابطه تاثیر نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان دیرآموز

عقب ماندگی ذهنی: عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR)[1]: ویژگیهای کودک استثنایی : نیازهای والدین کودکان استثنایی: احساسات والدین کودکان استثنایی: پیشرفت تحصیلی : عوامل مؤثر برپیشرفت تحصیلی والدین مبانی نظری پیشینه درایران                                             ...ادامه مطلب
فصل دوم مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد و غیر معتاد

فصل دوم مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد و غیر معتاد

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق جایگاه هیجانات. جدول1-6 هوش هیجانی و حافظه.. تاریخچه هوش هیجانی دیدگاه نظری درباره هوش هیجانی هیجان خواهی یادگیری هوش هیجانی اعتیاد. معتاد. مواد مخدر  مبانی نظری پژوهش پیشینه پژوهش  برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب
فصل دوم بررسی رابطه هوش و رضایت شغلی در کارکنان

فصل دوم بررسی رابطه هوش و رضایت شغلی در کارکنان

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش. 2-2) رضایت شغلی.. 2-3) رویکردهای اساسی به رضایت شغلی 2 -4) رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی 2- 5 ) پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 2-6) اندازه گیری رضایت شغلی 2-7) هوش 2-8) وضعيت هوش در سازمان و اعمال ذهني. 2-9) هوش عملي و هوش نظري 2-10) ماهيت عامل 2-11) بهره هوشي (هوشبهر) چيست؟ 2-12) ماهيت هوش. 2-13)عوامل مؤثر دررشد هوش 2-14)آزمون استاندارد شده هوش 2 -15) ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش 2-16) سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی....ادامه مطلب
فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان

فصل دوم بررسی تاثیر معنویت در زندگی بر خودکنترلی زوج های جوان

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 2-2)مفهوم خود کنترلی 2-3)مشکلات کنترل خود 2-4)تقویت مثبت خود.. 2- 5 )آشنايي با مظاهر عفت جنسي.                                                                                                           &...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی  رابطه ی اعتیاد مادران باردار برسقط جنین

فصل دوم بررسی رابطه ی اعتیاد مادران باردار برسقط جنین

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 2-2) اعتیاد. 2-3) مبانی نظری پژوهش 2-4) نظریه­ های روان­شناختی. 2-5) رویکردهای جامعه­شناختی 2-6) تئوری محرومیت نسبی. 2-7) نظریه ­های خرده فرهنگ 2-8)  نظریه پیوند افتراقی 2-9) مشكلات زنان معتاد 2-10) تأثير اعتياد بر جنين 2-11) آسيب‌شناسى مشكلات در درمان زنان معتاد. 2-12) سقط جنین. 2-13) ابعاد مختلف سقط جنين 2-14) نگاهي اجمالي به سابقه تاريخي سقط جنين 2-15)  سقط القايي در جهان.. 2-16) سقط هاي القايي در ايران... 2-17) حا...ادامه مطلب
فصل دوم رابطه ی بین مهارت های زندگی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی

فصل دوم رابطه ی بین مهارت های زندگی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش. محورهای آموزش مهارتهای زندگی  دلبستگی  ارضای نیاز جنسی.. پیشینه درخارج از کشور.. پیشینه درداخل کشور... برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب
فصل دوم بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

فصل دوم بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش. 2-2)تعریف شادی... 2-3)نظريه‌هاي مربوط به شادكامي. 2-4)هیجانات مثبت، بیما ری و سلامتی.. 2- 5 )خودفریبی مثبت..                                                                                                     &nb...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای خشن بر اضطراب و پرخاشگری دانش

فصل دوم بررسی رابطه ی بازی های رایانه ای خشن بر اضطراب و پرخاشگری دانش

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 2-2)تعریف پرخاشگری 2-3)تعاریف اضطراب... 2-4)بازی درمانی. 2-5)پیشینه درخارج ازکشور.. 2-6)پیشینه درداخل کشور       برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.                                               ...ادامه مطلب
فصل دوم مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل و خانه دار

فصل دوم مقایسه شیوه ی فرزند پروری در زنان شاغل و خانه دار

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 2-2)تعاريف مربوط به خانواده 2-3)معنی و مفهوم خانواده متعادل 2-4)خانواده مدرن. 2- 5 )زیر منظومه زن و شوهری 2-6) «انواع خانواده از نظر بعد تربيتي»     2-7)روابط بین والدین ونوجوانان6 2-8)نظارت و سرپرستی شد ید 2-9)گذشت ومدارا گری 2-10) طرد کردن  2-11) رفتار دوستانه وآزاد منشانه. 2-12) رفتار سلطه آمیزومستبدانه... 2-13)  شیوه های تربیت فرزند 2-14)جدول 2-1 تغییر در مراحل رشد روانی وشیوه های فرزند پروری.. 2-15)  تنوع...ادامه مطلب
فصل دوم بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان

فصل دوم بررسي ازدواج مجدد والدين بر اختلالات رفتاري فرزندان

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش تعریف ازدواج. مقاصد ازدواج تعريف اختلال رفتار از ديدگاه­هاي مختلف . بررسی ميزان شيوع اختلالات رفتاري در جهان و ايران پیشینه در ایران. پیشینه در خارج از ایران. برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب
فصل دوم رابطه ی بین رضایت زناشویی و عملکرد زنان پرستار

فصل دوم رابطه ی بین رضایت زناشویی و عملکرد زنان پرستار

کار کرد مطلوب خانواده خانواده مدرن زیر منظومه زن و شوهری تفاوت های زنان و مردان نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها تفاوت در رشد تفاوت در علایق و رغبت ها پرخاشگری  اضطراب رضایت زناشویی[1]  و عوامل موثر بر آن رضایت زناشویی ایجاد رضایت زناشویی زوج خوشبخت و کامل علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی مدل مثلث عشق استرنبرگ اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر پیشرفت فردی در زوجین روابط جنسی ن...ادامه مطلب
فصل دوم بررسی تاثیر هوش معنوی برالتزام برپایی نماز

فصل دوم بررسی تاثیر هوش معنوی برالتزام برپایی نماز

هوش معنویت هوش معنوی و مؤلفه­های آن مؤلفه­های هوش معنوی در اسلام رشد هوش معنوی مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر نماز نقش الگویی معلم نقش تشویق در کودک : محبت به كودك در حال نماز استفاده از هنر پیشینه درخارج از کشور پیشینه در ایران برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر. ...ادامه مطلب
فصل دوم مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

فصل دوم مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

 فصل دوم : پیشینه تحقیق  تاریخچه اضطراب  تاریخچه افسرد گی  تعاریف و نظریه های اضطراب  تعاریف ونظریه های افسردگی برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلبمنبع : تبلیغات گستردهفصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی
برچسب ها : مطلب ,نظری ,فایل ,پیشینه ,رضایت ,مبانی ,ادامه مطلب ,مبانی نظری ,نظری پژوهش ,رضایت شغلی ,برای خرید ,طریق درگاه آنلاین ,نظری پژوهش تعریف ,بررسی تاث

تعریف علمی و روان شناسانه ی هوش

:: تعریف علمی و روان شناسانه ی هوش

 

 

تعریف علمی و روان شناسانه ی هوش 460

 
تعریف علمی و روان شناسانه ی هوش


تعریف علمی و روان شناسانه ی هوش

تعريف هوش

     آلفرد بينه[1]،روانشناس فرانسوي مي‌گويد:هوش آن چيزي است كه آزمونهاي هوشي آن را مي‎سنجند. فكر مي‎كنم اگر به اين تعريف ،جمله‎اي اضـافه شـود مفـهوم آن بهتر درك مي‎شود.

 (هوش آن چيزي ا ست كه آزمونهاي هوشي آنرا مي‌سنجند و باعث مي‌شود كه افراد عقب مانده ذهني را از افراد طبيعي و با هوش متمايز كند) پس هوش توانايي و استعداد كافي براي يادگيري و درك امور و هماهنگي و سازش با محيط و بهره‌برداري از تجربيات گذشته ، بكاربردن قضاوت و استدلال صحيح و پيدا كردن راه حل منطقي در مواجه شدن با مشكلات است (ميلاني‌فر،1379).

    وكسلر[2] ،روانشناس مشهور معاصر آمريكايي هوش را «كليه تواناييهاي فرد در تفكر عاقلانه و رفتار منطقي و مؤثر در سازش با محيط مي‌داند»(اسكوئيلر و همكاران،1372).

     لويس ترمن[3] كه اولين نسخه آزمونهاي هوشي را در ايالات متحده آمريكا استاندارد كرده‌است مي‌گويد:«هوش ظرفيت فرد درتفكرانتزاعي است»(اسكوئيلروهمكاران،1372،).

    چارلز اسپيرمن[4] ، معتقد بود كه هوش يك عامل كلي است كه در كنار اين عامل كلي، يك سلسله عوامل يا استعدادهاي اختصاصي نيز وجود دارد .ليكن همة اين استعدادها با يكديگر و با هوش كلي به نحوي در ارتباط هستند(همان منبع).

    لويس ترستون1،با كاربرد روش تحليل عوامل2 ،عامل كلي هوش را تجزيه كرده و از آن هفت عامل جزيي يا اختصاصي استخراج كرده‌است كه عوامل جداگانه هوش از نظر ترستون عبارتند از : 1- توانايي كلامي:واژگان،قدرت خواندن ،درك مطالب و ضرب المثها 2-سيالي واژگان : سرعت در ارائة واژه‌ها 3- توانايي عددي:توانايي كاركردن با اعداد و حل مسائل رياضي 4- تجسم فضايي: درك روابط فضايي 5- حافظه تداعي: سرعت در به ياد سپردن واژه‌ها 6- سرعت ادراك : درك سريع تفاوتها و تشابهات  7- استدلال: تفكرمنطقي (اسكوئيلر و همكاران،1372).

استادرد3درتعريف هوش مي‌گويد:«هوش عبارتست از استعداد بجا آوردن كارهايي كه صفات هفتگانه زيررادارند ونگاهداشتن اين كارها تحت شرايطي كه مستلزم تمركز نيروي ذهني و مقاومت در برابر قواي عاطفي هستند»(سياسي،1344).

     اين صفات هفتگانه عبارتند از : 1-دشواري42-پيچيدگي[5]3-جنبة انتزاعي[6]4-صرفة وقت[7] 
5-تناسب با غرض[8]6-ارزش اجتماعي[9]7-جنبة ابتكاري[10] (همان منبع).

     رفتار ناشي از هوش،علاوه براين هفت صفت،رعايت دو شرط را هم بايد برساند.1-تمركز نيروي ذهني[11]2-مقاومت دربرابر عوامل عاطفي[12](سياسي،1344).هوش از نظر پياژه ،تبادلات هوشمندانه مي‌باشد و از نظر كلاپارد1 و استرن2 ،هوش نوعي تطابق ذهني بامقتضيات و موقعيتهاي جديد است. از نظر كارل بوهلر3،هوش تنها همراه با عمليات وتأثيرات ناگهاني ،توأم باادراك(درك وفهم ناگهاني) ظاهرمي‌شود(رباني،1368).

    متداولترين تعريف هوش عبارتست از: «شايستگي و استعداد يادگيري افراد» بعضي هوش را استعداد كلي و قدرت استفاده از تجربيات و برخي مانند پياژه4،«توانايي سازگاري و انطباق با محيط»تعريف كرده‌اند(ميلاني‌فر،1379).

     بينه در تعريف از هوش به قضاوت درست اشاره مي‌كرد و روانشناسان ديگر هوش راتوانايي تفكر انتزاعي،توانايي يادگيري ،استعداد حل مسئله و ياتوانايي سازگاري با موقعيتهاي جديد مي‌دانند. به هر يك از اين تعاريف انتقادهايي وارد شده‌است. سازگاري با محيط مسلمأ براي بقاي موجود زنده امري اساسي است. اما توانايي سازگاري مفهومي گسترده دارد كه رفتار هوشمندانه بخشي از آن‌است. از سويي ديگر تعريف ترمن از هوش بعنوان توانايي تفكر انتزاعي همة ابعاد رفتارهاي هوشمندانه را در برنمي‌گيرد . زيرا هر چند تفكر انتزاعي بخش مهمي از رفتار هوشمندانه است ، اما تمامي آن راشامل نمي‌شود.مفهوم عام هوش بعنوان توانايي يادگيري،در صورتي كه نتايج حاصل از اجراي آزمونهاي هوش بعنوان شاخص هوش تلقي شود،

تعريفي نادقيق است .زيرا نمره‎هاي حاصل از اجراي آزمونهاي هوش با سرعت يادگيري تكاليف جديد همبستگي خيلي بالايي ندارد، هرچند با سطح يادگيري آنچه كه شخص قابليت يادگيري آن را داراست همبسته است (پاشا شريفي ،1377).

به نظر هامفريز ،1975،هوش عبارتست از :«خزانه مهارتهاي ذهني آدمي».بورنيگ ،1923،عقيده داشت ،«هوش چيزي است كه آزمونهاي هوش آن را اندازه‌گيري مي‌كنند»(پاشا شريفي،1377).تعريف هوش از نظر عوام ، عبارتهايي مانند عقل سليم ، انديشه زيركي،تيزفهمي و يا حتي توانايي سازگاري بامردم است(كريمي،جمهري ،1376).

 

منبع :http://www.youtejarat.com/sellerlink.aspx?user_name=Mohammad

 [1] - Alfred Binet (1911-1875) روانشناس معروف فرانسوي است كه نخستين آزمونهاي هوش را با همكاري تثودور سيمون تهيه كردومورد استفاده قرار داد.

[2] - David Wechsler ،روانشناس وروانپزشك مشهور امريكايي است اودر سال 1939 ازمونهاي جديدي براي سنجش موثر عرضه كرد. اين آزمونها شامل دوقسمت كلامي وعملي است

[3] - Lowis Terman (1965-1877) ،روانشناس آمريكايي است كه آزمونهاي هوش بينه را استاندارد كرد وآنها را آزمونهاي استنفورد – بينه  ناميد ترمن استفاده از آزمونهاي روانشناسي را در مدرسه‎هاي آمريكا رواج داد وبر روي كودكان تيز هوش پژوهشهاي كسترده ومهمي بعمل آورد .

[4] - Charles Spearman (1945-1863)،استاد دانشكاه لندن بود وي در بررسي هوش وكاربرد روشهاي آماري درتحليل كيفيت هوش شهرت جهاني دارد.

1 - Lwis Thurston (1955-1887)،روانشناس آمريكايي است كه براي تجزيه وتحليل هوش كلي از روش تحليل عوامل استفاده كرده است .

2 - Factor Analysis يك روش پيشرفته آماري است كه با استفاده از آن همبستگي بيان تواناييهاي مختلف ذهني ويا ويژگيهاي شخصيتي را محاسبه مي‎كنند وبا تحليل همبستگيها به عوامل كلي‎تر دست مي‏يابند

3 - staddard روانشناس آمريكايي معاصر

4 -Diffculty

[5]- Complexity

[6] - Abstractness

[7] - Economy

[8] - Adaptivness to a gool

[9] - Social value

[10] - The Emergence of originals

[11] - Concentration of Energy

[12] - Resistance to emotional Blackings

1 - Claparded

2 - Stern

3 - Buhler

4 - Piaget


تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهتعریف علمی و روان شناسانه ی هوش
برچسب ها : آزمونهاي ,توانايي ,ذهني ,يادگيري ,تعريف ,سازگاري ,آزمونهاي هوشي ,رفتار هوشمندانه ,توانايي سازگاري ,بعنوان توانايي ,اجراي آزمونهاي

آیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟

:: آیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟

 

 

آیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟ 464

 
آیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟


آیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟

جدول 1  1 ظهور مفهوم هوش عاطفی1 :

1996 – 1900 : هوش و عواطف به عنوان حوزه های جداگانه و محدود

مطالعه و هوش : طی این دوره قلمرو روان آزمایی هوش توسعه یافت و فناوری پیچیده و پیشرفته آزمون های هوش به وجود آمد .

مطالعه عواطف : در حوزه ی عواطف ، مباحث پیرامون مسأله تخم مرغ و مرغ بود که کدام ابتدا به وجود آمده است ، اول واکنش های فیزیولوژیکی به وجود می آیند بعد هیجان و بالعکس . در حیطه های دیگر داروین روی موضوع وراثت و تکامل و پاسخهای هیجانی بحث می کرد ، اما طی این دوره ، اغلب عاطفه به عنوان موضوعی که تحت تأثیر عوامل فرهنگی قرار می گیرد ، مورد توجه بود .

مطالعه مربوط به هوش اجتماعی : در همان زمان که ارزیابی هوش مطرح شد و فعالیت های علمی در مورد هوش کلامی و استدلالی در جریـان بـود ، تعـدادی از روان شناسان جهت شناسایی هوش اجتماعی تلاش می کردند . اما در کل می توان گفت تلاش ها در این مسیر تا حد زیادی دل سرد کننده و مفاهیم هوش محدود به شناخت بود .

1989 – 1970 : مطالعات اولیه پیرامون هوش عاطفی

مطالعه های اولیه در مورد هوش عاطفی طی این دو دهه صورت پذیرفت . در این دوره حوزه های شناخت و عاطفه مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود که عواطف و شناخت چگونه روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند . اعتقاد براین بود که افراد افسرده نسبت به سایرین ممکن است واقع بین تر و دقیق تر باشند و نوسان های خلقی ممکن است خلاقیت را افزایش دهند . همچنین در این دوره حوزه ی ارتباطات غیرکلامی (که گاهی عاطفی هستند ) از چهره و قیافه های افراد ، اختصاص یافت . در حوزه ی هوش مصنوعی بررسی ها و آزمایش ها در مورد این موضوع بود که رایانه ها چگونـه می توانند حالت های عاطفی را درک نمایند .

نظریه های جدید گاردنر در مورد هوش چندگانه ؛ از هوش درون فردی نام می برد که به توانایی دریافت و نمادپردازی عواطف اشاره داشت . کارآزمایش در مورد هوش اجتماعی به درک این موضوع منجر شد که هوش اجتماعی شامل مهارت های اجتماعی ، مهارت هم دلی ، نگرش های جامعه پسند ، اضطراب اجتماعی و عاطفی بودن می باشد .

مطالعه روی مغز برای تفکیک ارتباطات بین عاطفه و شناخت آغاز شد و گاه و بیگاه از اصطلاح هوش عاطفی استفاده می شد .

1997 – 1990 : ظهور هوش عاطفی

این دوره ی 4 ساله که از ابتدا دهه ی 1990 شروع می شد مایر و سالووی چند مقاله در زمینه ی هوش عاطفی منتشر کردند .

مقاله ها زمینه ی مناسبی را برای مطرح شدن مفهوم هوش عاطفی فراهم نمودند. در همین زمان نتیجه مطالعه ای که شامل معرفی اولین مقیاس ارزیابی توانایی هوش عاطفی بود با همین نام منتشر شد .

هم چنین در این دوره زیربناها و مفاهیم بنیادی هوش عاطفی به ویژه در زمینه ی علوم عصبی ، توسعه پیدا کرد .

1997 – 1994 : رواج و گسترش مفهوم هوش عاطفی

با انتشار کتاب هوش عاطفی توسط گلمن (روزنامه نگار) آثار و نوشته های علمی در این حوزه گسترش پیدا کرد . این کتاب پر فروش در سطح دنیا در تیراژ بالا انتشار یافت . مجله تایمز برای نامیدن مفهوم هوش عاطفی از EQ استفاده کرد . تعدادی از مقیاس های شخصیت تحت عنوان هوش عاطفی منتشر شدند .

از سال 1998 تا کنون : تحقیق بر روی هوش عاطفی و نهادینه شدن

به موازات ابداع آزمون های جدید برای سنجش هوش عاطفی و چاپ مقاله های پژوهشی در این زمینه ، چندین تحقیق جهت شفاف ساختن مفهوم هوش عاطفی در حال انجام می باشد .

مقیاس های جدید هم چنان توسعه و گسترش می یافتند . برخی از این مقیاس ها مدل ترکیبی را به خوبی مورد استفاده قرار می دادند که از آن جمله می توان به نقشه ی ضریب هوش عاطفی (EQ map) که توسط اری اولی اعتبار یابی شد ، اشاره کرد . مقیاس تهیه شده توسط اسکات و همکارانش بر اساس ترکیبی از نظریه ی توانایی و رویکردهای رایج تر بود . سپس من به اتفاق همکارانم مسیر مطالعاتی خود را در زمینه ی اندازه گیری در حوزه ی هوش عاطفی ، براساس مفاهیم توانایی بنا نهادیم  (سیاروچی و همکاران 1384) .

مقیاس های مبتنی بر روش ها و رویکردهای اندازه گیری

جدا از مدل یا تعریف هوش عاطفی که مقیاس ها بر اساس آن ها متمایز می شدند ، دومین عامل عمده ی تفاوت در بین مقیاس ها ، شیوه ی اندازه گیـری شان بود . بسیـاری از مقیاس های فوق الذکر ، شیوه ی خویشتن داوری را مورد استفاده قرار می دادند . مثلاً از نظر هوش عاطفی ، خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ شیوه های خویشتن داوری با اندازه گیری حاصل از مقیاس های درجه بندی مشاهده گر ، متفاوت می باشد . ( مثلاً یک مشاهده گر شما را از نظر هوش عاطفی ارزیابی می نماید ) هردوی این مقیاس ها ، نسبت به آزمون های توانایی که پاسخ دهندگان به آن درست یا غلط پاسخ می دهند . (مثل : منظور از حسد چیست ؟) چیزهای متفاوتی را اندازه می گیرند . اگر شخصی هوش عاطفی را به عنوان مجموعه ای از ناتوانی های خاص و مرتبط با صفات شخصیت در نظر بگیرد ، در آن صورت شیوه های خویشتن داری مؤثر است .

به عنوان مثال مقیاس اسکات و همکارانش (نقشه ضریب هوش عاطفی) و نیز پرسشنامه ی هوش عاطفی ، تعداد زیادی سئوال مشابه می پرسند . مثلاً آیا شما با عواطف خود صادق و روراست هستید ؟ آیا توانایی خوبی در حل مسأله دارید ؟ و آیا خلق و خوی شما مثبت است ؟ چنین مقیاس هایی که همبستگی بسیار بالایی با خلق و خوی خوشایند ، ( و البته همبستگی منفی با خلق و خوی ناخوشایند ) دارند ، به طور اساسی احساس بهزیستی و کامیابی خود ادراک شده ی شخص را اندازه گیری می نمایند . حقیقت این است که این مقیاس ها روی مثبت بودن تأکید داشته و بیشتر این مقیاس ها ، همبستگی بسیار بالایی با ویژگی مثبـت (از نظر عاطفـی) دارنـد (8% = r  تا 5% = r بسته به مقیاس مورد استفاده) (سیاروچی و همکاران 1384) .

به دلیل این که از نظر عاطفی مثبت بودن ، چیزهای خوب زیادی را پیش بینی می نماید، بنابراین ممکن است تعداد زیادی از این مقیاس های جدید ، نمونه ای از یک چرخه ی از نو شکل گرفته شده باشد . هنوز شواهد کافی در دست نیست تا نشان دهد که پیش بینی های مبتنی بر مقیاس های ترکیبـی ، فراتـر از پیش بینـی هایی است که از طریق مثبت بودن عاطفی بدست آمده اند .

مشکل دیگری که در مورد فنون خودسنجی وجود دارد این است که این فنون با هوش اندازه گیری شده ی واقعی ، ارتباط چندانـی ندارنـد . حداقـل در حوزه ی سنتـی هوش ، IQ اندازه گیری شده ، همبستگی بالایی با مقدار هوش حاصل از فنون خودسنجی ندارد . (مثلاً : بین 3% = r  -  0 = r ) . این حالت ، مثل این است که ما کلاسی را در نظر بگیریم که در این کلاس دانش آموزانی با هوش متوسط وجود دارند که فکر می کنند از دیگران با هوش تر هستند . هم چنین دانش آموزانی در این کلاس هستند که با هوش می باشند ولی به اندازه ی نسبت به خود بدبین اند که نمی توانند توانایی های بالقوه خود را آشکار سازند و نیز دانش آموزانی وجود دارند که از توانایی ذهنی کمی برخوردار می باشند و نمی توانند مطالـب را به خوبـی درک نمـوده ، به سئوال ها پاسخ دهند ، یعنی بین IQ واقعی این سه گروه و ارزیابی هایی که خود آنان از هوششان به عمل می آورند ، هیچ تناسبی وجود ندارد . (سیاروچی و همکاران 1384) .

دومین رویکرد در زمینه ی اندازه گیـری هوش عاطفـی ، بهره گرفتـن از مقیاس های درجه بندی توسط مشاهده گر می باشد . این رویکرد بر این باور دلالت دارد که می توان از هوش عاطفـی به عنـوان یک رفتـار نـام بـرد . در مقیاس هـای درجه بندی ، مشاهـده گر (که فـرد را می شناسد) مشخص می کند که فـرد از چـه میزانـی از هـوش عاطفی برخـوردار است . در موقعیت های سازمانی ، یک مشاهده گر به صورت کامل و همه جانبه فرد را مـورد ارزیابـی قـرار می دهد . هم چنین مدیر یک مؤسسه بازخوردهایی از همکاران ، زیردستان و سرپرستان خود ، در مورد توانش هایی که فرض می شود به هوش عاطفی وی مرتبط باشند ، دریافت می دارد . مقیاس ECI (سیاهه توانش های عاطفی) نمونه ای از مقیاس هایی است که بر اساس تعاریف ترکیبی هوش عاطفی ساخته شده است .

آنچه در مورد فنون خودسنجی هـوش گفتـه شـد در مـورد روش های درجه بندی مشاهده گران هم صادق است ، بدین معنا که برای مشاهده گران مشکل است تا بتوانند راجع به هوش دیگران قضاوت کنند . یک عملکرد ذهنی فوق العاده ، ممکن است فقط در ذهن مشاهده گر وجود داشته باشد (یعنی واقعاً این گونه نباشد) . علاوه بر این حتی بسیاری از مشاهده گران تیزبین و مجرب هم ممکن است نتوانند یک عملکرد ناشی از هوش بالا را از عملکرد ناشی از هوش متوسط که حاصل سخت کوشی ، شانس یا خلاقیت است ، از یکدیگر تشخیص بدهند . در همه ی موارد مشابه ، تعجب آور نیست که قضاوت های مشاهده گران  در مورد هوش ، نتواند با هوش واقعی مرتبط یا هم خوان باشـد ( در این جا یک استثناء وجود دارد و آن این که معلمان به عنوان مشاهده گر ، به خوبی می توانند هوش دانش آموزان خود را تخمین بزنند ) (سیاروچی و همکاران 1384) .

اگر کسی هوش عاطفی را به عنوان یک هوش پذیرفته باشد ، احتمالاً به دنبال یک آزمون توانایی می گردد تا این هوش را اندازه گیری نماید . در این نوع آزمون ها ، آزمودنی به حل مسائلی می پردازد که جواب های صحیح یا غلط دارد . برخی از ارزیابی های هوش عاطفی ، از روش های سنتی سنجش هوش بهره می گیرند . در یکی از این نوع ارزیابی ها ، مثلاً : تصویری از یک چهره به آزمودنی ها نشان داده می شود تا آنان حالات عاطفی این چهره را حدس بزنند یا از آزمودنی ها خواسته می شود تا خشم را معنا کنند و درباره ی آن توضیح دهند تا مشخص شود که تا چه اندازه قادر به درک مفهوم خشم هستند . نمونه هایی از این نوع مقیاس ها ، آزمون هوش عاطفی چند عاملی (MEIS) و آزمون هوش عاطفی مایر ، سالووی و کارسر (MSCEIT) می باشد . این آزمون ها بیانگر این موضوع هستند که هوش عاطفی یکی از اقسام هوش است و با هوش شناختی تفاوت دارد و عامل پیش بینی کننده ی مهمی است و با افزایش سن ، زیاد می شود .

این سئوال که هوش عاطفی درباره ی چه چیزی صحبت می کند ؟ سئوالی مهم و اساسی است ، زیرا احتمالاً پاسخ ها و رویکردهای مختلف در این موضوع ، موجب ارزیابی های کاملاً متفاوتی از شخص واحد می شود . وقتی دو آزمون ، چیز واحدی را می سنجند ، افراد فکر می کنند که نمره ی مشابهی در این دو آزمون به دست می آورند . در حوزه ی ارزیابی هوش ، شخصی که در مقیاس هوشی و کسلر بزرگسالان ، نمره ی بالایی کسب می کند (که معمولاً این چنین است) بایستی در آزمون استنفورد – بینه هم نمره ی بالایی کسب نماید . به همین ترتیب شخص دیگری که در یک آزمون هوشی ، نمره ی پائینی کسب می کند ، در آزمون دیگر هم نمره اش پائین است. این وضعیت در حوزه ی آزمون های خصیصه های اجتماعی نیز صادق است . مثلاً : فردی که در مقیاس برون گرایی آزمون شخصیتی آیزنگ نمره بالایی کسب می نماید ، در مقیاس برون گرایی آزمون NEO – PI نیز نمره بالایی بدست خواهد آورد . یعنی هر دو آزمون می توانند افراد را به نحو یکسانی درجه بندی نمایند (سیاروچی و همکاران 1384) .

به احتمال زیاد ، چنین وضعیتی در مورد هوش عاطفی صدق نمی کند ، مقیاس های مبتنی بر مدل توانایی ، با حداقل همبستگی (ارتباط) با مقیاس هایی که بر اساس مفاهیم تندرستی یا موفقیت می باشند ، خصیصه ها را مورد اندازه گیری قرار می دهند . پژوهش ها این گونه فرض می نمایند که روش های ارزیابی توانایی ، بیشتر قادر به ارزیابی توانایی یا ظرفیت پردازش اطلاعات عاطفی نمی باشند . مقیاس های خودسنجی مدل های ترکیبی ، ممکن است برخی از این نوع اطلاعات را مورد استفاده قرار دهند . مقیاس های خودسنجی هم چنین ، مواردی چون خلق مثبت، خوش بینی ، حرمت نفس و برون گرایی را به شکلی ابتدایی ، مورد ارزیابی قرار می دهند . در حقیقت هم پوشی مقیاس های ترکیبی با مقیاس های سنتی خصیصه ای شخصیت ، آن قدر زیاد است که پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که چنین رویکردهای خودسنجی در مقایسـه با مقیاس های موجود ، چیز جدیدی را اندازه گیری نمی کنند . نهایتاً به نظر می رسد در رویکردهای درجه بندی برای ارزیابی فشارهای اجتماعی اعمال شده بر افراد از جا دیگران که با مسائلی چون موقعیت و اعتبار شغلی آنان ارتباط دارد ، از روش های ترکیبی استفاده می نمایند .

تفاوت مشخص و واضح بین مقیاس های توانایـی و روش های ارزیابـی خودسنجـی در حوزه ی ادبیات هوش ، موضوع مهمی محسوب می شود و هنوز حوزه هایی وجود دارند که در آنها بین هوش به عنوان یک توانایی و سایر ویژگی های شخصیتی ، هم پوشی وجود دارد . مثلاً هوش سنتی همبستگی پایین اما تعریف شده ای با ویژگی هایی چون کنجکاوی و سیالی ذهن دارد . در زمینه ی هوش عاطفی ، همبستگی بین مقیاس های توانایی و هم دلی خودسنجـی شـده 30/0 تا 0 = r  است و همبستگی پایین تری با فراتجربه های خلقی دارد .

هرچه همبستگی بین دو آزمون کمتر باشد بیانگر استقلال اساسی آن ها از یکدیگر است . با توجه به رابطه ی بسیار بالای مقیاس های خودسنجی با یکدیگر و با خلق مثبـت (80 /0 تا 50/0= r ) و نیز از آن جایی که حالات خلقی پیش بینی کننده های خوبی برای موارد گوناگون (مثلاً رضایت شغلی ، سلامت روانی و ... ) می باشند ، لازم است تا ما از طریق مقیاس خود ارزیابی و به طور تجربی ، خلق فعلی خود را کنترل کنیم . اما قابل ذکر است که متأسفانه در این زمینه پژوهش های چندانی صورت نگرفته است (سیاروچی و همکاران 1384) .

اولین نظریه ای که در مورد هوش عاطفی ارائه شد (که در زمان خودش بحث های زیادی به دنبال داشت ) ، فقط ادعا می نمود که واقعاً این نوع هوش وجود دارد . ده سال بعد که هنوز این ادعا مورد بحث بود و برخلاف حمایت های بی دریغ و فراوانی که از آن می شد ، ادعای دیگری مطرح شد مبنی بر این که نه تنها هوش عاطفی وجود دارد ، بکله قادر به پیش بینی اموری چون حساسیت اجتماعی پایداری ، و سلامت عمومی نیز می باشد . ادعاهای فوق الذکر به پذیرش و اقبال عمومی مفهوم هوش عاطفی کمک زیادی کرد . من و همکارانم هیچگاه چنین ادعاهایی نداشتیم که هوش عاطفی به اندازه IQ و یا حتی بیشتر از آن قادر به پیش بینی موفقیت در زندگی می باشد ، بلکه ادعای ما این است که هوش به عنوان یک عامل پیش بینی کننده معتبر برای موفقیت تحصیلی و برخی اوقات برای موفقیت شغلی می باشد و الستر مایکل یکی از منتقدان روش های ارزیابی شخصیت ، در سال 1967 هوش را به عنوان یک وسیله ی قوی و نیرومند مورد نقادی موشکافانه و دقیق خود قرار داد ، چرا که هوش به طور متوسط می تواند میزان پیشرفت تحصیلی را پیش بینی نماید ، یعنی در سطح 50/0= r .هم چنیـن همبستگـی بیـن پرستیـژ یک شغـل ( که توسط مشاهده گران درجه بندی می شود) با هوش متوسط افراد شاغل در آن شغل ، در حدود 80/0= r می باشد .                    

این ادعا که هوش عاطفی عامل پیش بینی کننده ی خوبی برای با هوش بودن است و بایستی همبستگی بین این دو 50/0= r تا 80/0= r باشد ، ادعای پوچ و بی معنایی است . تلاش جهت فراهم نمودن شواهد کافی و معتبر در مورد ادعای عامه پسندی که در کتاب « هوش عاطفی» در سال 1995 ذکر شده ، مأیوس کننده بود . مثلاً گزارش تهیه شده توسط مؤسسه ی بل که بیان می داشت مهندسانی (به عنوان آزمودنی) که از نظر هوش عاطفی در حد بالایی بودند ، کارآمدتر از سایرین بودند ، از این جهت زیر سئوال رفت که این مطالعه هیچ نوع اندازه گیری روان شناختی را شامل نمی شد . در عوض نکته ی قابل توجه در این مطالعه این بود که مهندسان کارآمد در مقایسه با همتا خود ، اطلاعات شغلی یکسان و مشابهی داشتند . گرچه داشتن اطلاعات مشترک و مشابه ممکن است جزیی از هوش عاطفی باشـد ، در عیـن حال می توانـد مربوط به برون گرایی، مصلحت اندیشی یا شایستگی های عمومی باشد ، چیزی که در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته بود (سیاروچی و همکاران 1384) .

شاید چنین ادعاهای عامه پسند ، در راستای تغییـر نام زیرکانـه و فرصـت طلبانه ی مقیاس های خودسنجی به عنوان مقیاس های هوش عاطفی بود که موجب شد برخی روان شناسان، موضوع هوش عاطفی را به طور کامل رد نماید . البته چنین غفلت ها و ردکردن موضوع به طور کامل ، دیدگاهی فوق العاده منفی گرایانه می باشد . مثلاً طی مقاله ای در مجله ی « شخصیت و روانشناسی اجتماعی ، دیویس » استانکوف و روبرتز نوشتند : ادعاهای اخیر مبنی براین که هوش عاطفی اثرات فوق العاده ای دارد ، بایستی مورد بررسی های دقیق روان سنجی قرار گیرد (همان منبع) .

به جای کم شدن و از بین رفتن چنین ادعاهایی ، در حقیقت میزان این گونه ادعاها دوچندان شده است . مثلاً در کتاب گلمن نوشته شده بود : هوش عاطفی ، دو برابر مهم تر از IQ و سایر مهارت های ذهنی می باشد . این گونه ادعاها در مقاله های گوناگون تکرار شده بود . مدارک به دست آمده نشان می دهند که یافته های ارائه شده در آن زمان ، براساس یک سری مطالعاتی بود که بر روی توصیف های شغلی صورت گرفته بود تا بر اساس آن نشان داده شود که هوش عاطفی دو برابر مهم تر از مهارت های فنی است و قدرت پیش بینی کنندگی بهتری دارد . مبتنی ساختن این گونه ادعاها بر اساس مطالعات سست و بی پایه ، تأسف بار است . از طریق مطالعه ی ترجیهات شغلی نمی توان به بهترین نحو ، عملکرد شغلـی را ارزیابـی نمود ، زیـرا در این نـوع اندازه گیری ها ، آنچه مورد سنجش قرار می گیرد ، تعدادی کلمه و عبارت در آگهی های شغلـی می باشد و شگفت آور نیست که تعداد زیادی از این نمونه کلمات و عبارات در مقوله های هوش عاطفی که توسط گلمن ارائه شد دیده شود . همان طور که قبلاً گفته شد در سال 1998 گلمن فهرست خصیصه های هوش عاطفی مورد نظر خود را به 25 خصیصه افزایش داد .     

در این فهرست طولانی ، تقریباً هیچ موردی برچسب IQ نگرفت و همه ی موارد از درک سیاسی گرفته تا تنوع طلبی ، همگی جزء هوش عاطفی محسوب می شدند . اجازه دهید به موضوع قبلی برگردیم . محتوای آگهی های شغلی لزوماً منعکس کننده ی موفقیت به معنای واقعی نیست چنین محتوایی ممکن است از چند صفت و خصیصه ی خاص گرفته شده باشد . درک این که چه چیزی واقعاً موفقیت را پیش بینی می نماید ، مستلزم استفاده از مقیاس های واقعی شخصیت و نیز پیش بینی بر اساس عملکرد شغلی می باشد .

با عنایت به مطالب فوق می توان گفت شواهد کمی مبنی بر این که هوش عاطفی بهترین عامل پیش بینی موفقیت در زندگی است ، در دست می باشد چه رسد به این که اهمیتی دو برابر IQ داشته باشد . این موضوع ما را به سئوال آخر رهنمون می سازد ، یعنی این که چرا هوش عاطفی مهم است ؟

پاسخ به این سئوال که چرا هوش عاطفی اهمیت دارد ، تا حد زیادی بستگی به موضوعی دارد که هوش عاطفی درباره اش صحبت می کند . نسخه های ترکیبی هوش عاطفی در حقیقت نسخه های تجدیدنظر شده ی مقیاس های شخصیت اما با برچسب هوش عاطفی می باشند . به عبارت دیگر هوش عاطفی از طریق ارزیابی سنتی شخصیت ، سازمان های علاقه مند به پیش بینی عملکرد خوب را به خود راغب ساخته است . پس می توان گفت به دلیل برخورداری از ارزش بالقوه، همه ی روش های ارزیابی شخصیت نمی توانند بد باشند و با کمی دقت پی خواهیم بـرد که مقیاس های خودسنجی هوش عاطفی احتمالاً ترکیبی از خصیصه های شخصیتی از قبیل برون گرایی ، جامعه پذیری ، عزت نفس خوش بینی و تعدادی ویژگی جدید هم چون تجارب فراخلقی می باشد . گرچه بخش های عمده ی چنین مقیاس های به هوش یا عاطفه و یا حتی هوش عاطفی به مفهومی که در این جا مورد اشاره قرار گرفت ، توجه چندانی نداشتند ، ولی دارای توانایی یکسانی نسبت به پیش بینی خصیصـه های اصیـل شخصیـت که تحـت عنوان جدیدی ارزیابـی می شدند ، بودند . این درحالی است که خصیصه های اصیل شخصیت همگی بد نبودند ، ولی متأسفانه تا سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار می گرفتند  (سیاروچی و همکاران 1384) .

در حقیقت ، بین ابزار خودسنجی هوش عاطفی و رضایت شغلی و بعضاً عملکرد شغلی روابطی به دست آمده است ، اما هیچ کدام از این ها مهم تر از هوش نیستند و این جای امیدواری است . گرچه طی سال های گذشته یافته هایی به دست آمده اند مبنـی بر ایـن که از طریـق مقیاس های خودسنجـی هوش عاطفـی می توان موفقیـت را پیش بینـی نمود و هوش عاطفـی مهم ترین عامل پیش بینی موفقیت صاحبان حِرَف می باشد ، با این حال استفـاده از چنیـن مقیاس های خودسنجی ، نیازمند کنترل همه ی سطوح احساس های خوشایند – ناخوشایند ، درون گرایی – برون گرایی ، خوش بینی و موارد مشابه می باشد تا از این طریق بتوان نتایج را به روشنی تعبیر و تفسیر نمود (همان منبع) .

اگر شخصی در حال حاضر به مفهوم توانایی هوش عاطفی علاقه مند شود ، به اشارات واضح و عینی تری دسترسی دارد و کمتر نیازمند توضیح اضافی می باشد ، زیرا در بدو امر ، مفهوم توانایی ، یک خصیصه جدید را معرفی می کند که با خصیصه های قبلی ، کمترین هم پوشی را دارد. هوش عاطفی به عنوان یک خصیصه ی تازه ممکن است موارد مهمی را که قبلاً غیر قابـل پیش بینی بود ، پیش بینی نماید ، مثلاً به نظر می رسد که هوش عاطفی بالا می تواند خشونت کمتر و یا سایر رفتارهای مشکل آفرین را پیش بین نماید . اگر این موضوع کاملاً صحت داشته باشد، هوش عاطفی می تواند کاربردهای عملی مهمی داشته باشد ، حتی مهم تر از آن ، این مفهوم ممکن است اشارات نظری و فرهنگی را شامل شود ، بدین ترتیب که اگر عواطف ، اطلاعات را انتقال می دهند و اگر این ها قواعدی برای پردازش اطلاعات می باشند ، پس در نتیجه می توان گفت وقفه و یا پریشانی عواطف ، هیچ گاه به چشم نخواهد خورد و به جای عواطف ، غالباً می توانند اطلاعات مهمی را انتقال دهند . به عبارت دیگر اگر هوش عاطفی به عنوان یک هوش ، از استانداردهای لازم برخوردار باشد ، در نتیجه یک دلیل قانع کننده برای مبحث پیرامون عواطف و اطلاعاتی که انتقال می دهند ، بدست می دهد .

در سطح انفرادی ، وجود هوش عاطفی ، بدین معناست که در برخی حالات که قلب های شکسته یا آرزوهای برباد رفته نامیده می شود ، پردازش خردمندانه هم چنان ادامه می یابد . تشخیص این نوع هوش عاطفی توانایی مدار و بحث پیرامون آن در سطح سازمانی ، در مدارس ، مراکز تجاری و سایر مؤسساتی که پیش از این نسبت به زندگی عاطفی بی تفاوت و یا حتی مخالف آن بودند ، موجه می سازد . علاوه براین اگر عواطف ، انتقال دهنده ی اطلاعات باشند ، پس نادیده گرفتن چنین اطلاعاتی ، خطرپذیری یک سازمان را افزایش می دهد . نهایتاً در سطح اجتماعی ، مفهوم توانایی از هوش عاطفی یک فرآیند تعالی جویی را بین دوجریان متخاصم ایجاد می کند :

عقیده فلاسفه رواقی که عواطف را راهنمایان غیر قابل اعتمادی می دانستند و رویکرد رومانتیک که معتقد به پیروی انسان از قلب و دل بودند . شاید این دو طرف متخاصم از طریق هوش عاطفی بتوانند به سطح بالاتری از درک نائل شده ، به شکل گیری زندگی مسالمت آمیزتر کمک نمایند  (سیاروچی و همکاران 1384) .

نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان

به راستی عاطفه چه نقشی در شیوه تفکر و رفتار انسان در زندگی روزمره ایفا می کند ؟ فلاسفه ی بزرگی چون ارسطو ، سقراط ، افلاطون ، سنت آگوستین دکارت ، پاسکال و کانت مجذوب این موضوع اند . افلاطون اولین کسی بود که فکر می کرد عاطفه جنبه بسیار ابتدایی و حیاتی انسان است که با عقل و منطق سازگار نیست . فروید عاطفه را تضعیف کننده تفکر منطقی می داند . آرتور کاسلر معتقد بود ناتوانی ما در آگاهی ، نسبت به واکنش های عاطفی خشن و غیر طبیعی و ناتوانی در دوران جنینی است و نوعی اشتباه تکاملی است که بسیاری از جنبه های حیاتی نوع انسانی را تهدید می کند ( سالارکیا 1385) .

اما پژوهش های جدیـد در حوزه روان شناسی و عصب شناسـی تصاویـر متفاوتـی ارایـه می کنند . چرا که نقش عاطفه را مفید و حیاتی و پیچیده تر از نظام شناختی می دانند . البته بحث در خصوص این دو نقطه نظر متضاد قدیم و جدید مورد نظر و هدف ما نیست . بلکه بهتر است بگوییم عاطفه ممکن است تسهیل کننده یا مختل کننده تفکر و واکنش های ما باشد ، بنابراین ، تفکر عاطفی ، هم می تواند نشانه پرهوشی و سازگاری باشد و هم نشانه کم هوشی و ناسازگاری آن چه که ما را یاری می دهد این است که بدانیم چگونه ، چرا و چه زمانی چنین تأثیرات عاطفی به وقوع می پیوندند ( همان منبع) .

هوش عاطفی و غرق شدگی

تا حال برایتان پیش آمده که در یک موضوع خواندنی ، یا تماشای یک فیلم یا یک سخنرانی ، غرق شده           باشید ؟ حتماً تجربیاتی از این دست داشته اید ، حالت غرق شدگی حالتی است که در آن توجه و تمرکز به طور خودکار و فعال عمل می کنند . حالت خوبی که می توان از موهبت یادگیری در حد بالایی بهره مند شد . چگونه این حالت پیش می آید ؟ یکی از خرده مقیاس های هوش عاطفی که در تست بار- آن مطرح می شود شادکامی و نشاط است . زمانی که موضوع مورد نظر دارای سطح دشواری بسیار کم یا سطح دشواری بسیار بالا باشد . میزان نشاط در توجه به موضوع به حداقل ، نزول می کند و اگر سطح دشواری نه آن چنان ساده باشد که موجب کسالت شود و نه آن چنان دشوار که باعث بی میلی گردد . موجب حالت غرق شدگی در موضوع مورد توجه خواهد شد .این پدیده غرق شدگی مدنظر برنامه ریزان آموزشی در تهیه و تدوین کتب درسی و آموزشی و مربیان و آموزگاران محترم است .

توصیه می شود :

-     قبل از پرداختن به تدریس ، سطح نشاط و آمادگی شاگردان در نظر گرفته شود و با چند پرسش کوتاه کنجکاوی آن ها جلب شود .

-         تخلیه هیجانی سازمان یافته ای طراحی شود .

-         کتب مرتبط با دروس تهیه گردد .

-         از وسایل کمک درسی استفاده شود .

-         به تفاوت های فردی توجه گردد . (سالارکیا 1385) .

هوش هیجانی و حافظه

تجربه های عاطفی ما بر نحوه ذخیره سازی اطلاعات در حافظه مربوط می شود . حالات عاطفی نقش تعیین کننده ای در نحوه پردازش و اندوزش محتوای اطلاعات ایفا می کنند . حالات عاطفی مثبت مانند ؛ تصویر ذهنی مثبت و توجه به فواید مطالبی که می آموزیم . هدف موضوع تسهیل سطح دشواری از طریق پرسش ، شناخت میزان نگرانی و استرس حین مطالعه و حذف یا کنترل آن ، عادت به میان استنباط های خود از موضوع به دیگران . شناخت احساسی که از درک موضوع حاصل می شود و نقد آن به صورت درون نگری ، توجه به این واقعیت که شما حق دارید چنین احساسی داشته باشید ولی پاسخ به چرایی آن و مطرح کردن دلایل آن به آن هایی که فکر می کنید با نظر شما موافق نیستند ، همه اینها در حافظه نقش تعیین کننده ای دارند . مراقب فریبندگی و بازیگری احساسات خود در حین توجه باشید .

علم شخصیت هوش عاطفی و موفقیت :     فکر می کنید چه عاملی در فیلم زیبای بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی این فیلم را دوبار نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است ؟ نقش عاطفه یا همان غیرت و انگیزه ای که برای به دست آوردن یک جفت کفش و خوشحال نمودن خواهر علی کوچولو باعث موفقیت او در مسابقه دو گردید (سالارکیا 1385) .

تحریک عواطف در جهت مثبت منجر به تقویت انگیـزه و مبـارزه برای رسیـدن به هدف می شود . گاهی بی توجهی به نقش عواطف در برانگیختگی ، مانع حرکت و درک موقعیت های زندگی می گردد .مادرانـی که بارسنگین زندگـی را به تنهایـی بر دوش می کشنـد و حاضر به تحمـل سخت ترین تلاش ها و رنج های زندگی هستند تا مبادا فرزندانشان طعم تلخ فقر ومحرومیت را بچشند غافلند از این که اگر کودکان خود را در این مبارزه انسان ساز شریک نکنند ، آن ها چگونه می توانند قدر این زحمت ها را بفهمند تا حداقل انگیزه ای برای تغیی رفتار خود یا از طریق درس خواندن یا کارکردن به دست آورند (سالارکیا 1385) .

انگیزه برای موفقیت مستلزم آگاهی از سلسله مراتب انگیزه ها است . همه موجودات زنده برای حفظ بقای خود انگیزه حیات دارند . این انگیزه را  یا عمل برای زنده ماندن می نامیم سپس در مقابل محرک های بی شمار، عکس العمل هایی به صورت واکنش ارایه می شود که به آن  می گوییم . اما انگیزه سوم که حاصل آگاهی انسان از خود است و تفکر و تعمق در پاسخ به این سئوال که برای چه آمده ایم و به کجا خواهیم رفت ، این انگیزه که باید از زیربنای معنوی و فکری بالایی برخوردار باشد ، چگونه حاصل می شود ؟

زمانی که هوش هیجانی در مرحله ای از کنترل قرار گیرد که هیجانات اجازه درون نگری عمیق را در انسان فراهم سازد این مرحله از انگیزه را  می گوییم که منجر به خود شکوفایی استعداد ها ، ظرفیت ها و توانایی های انسان می گردد (همان منبع) .

 
منبع : http://www.youtejarat.com/sellerlink.aspx?user_name=Mohammad
 
 
 
 

 


تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهآیا با هوش عاطفی آشنایی دارید؟
برچسب ها : عاطفی ,مقیاس ,مورد ,بینی ,توانایی ,موضوع ,اندازه گیری ,همکاران 1384 ,درجه بندی ,برون گرایی ,وجود دارد ,برون گرایی آزمون ,همبستگی بسیار بالایی

دانلود پایان نامه ارشد روان شناسی

:: دانلود پایان نامه ارشد روان شناسی

 

مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد

مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتاد کلینیک و غیر معتاد

چکیده:      هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان هوش هیجانی افراد معتادکلینیک آخرین  و غیر معتاد منطقه گلدشت    می باشد. ابزار این پژوهش پرنمودن پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای          مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد نمونه مورد آزمون تعداد 45 نفر از کل جامعه 1735نفری اشخاص مراجعه کننده به کلینیک و تعداد 45 نفر از اشخاص سالم منطقه گلدشت حصارک می ب...ادامه مطلب

 


 

پایان نامه بررسی رابطه بین طلاق والدین و تاثیرش بر فرزندان

پایان نامه بررسی رابطه بین طلاق والدین و تاثیرش بر فرزندان

افيفي(2003) دريافت كه تعارض والدين پس از طلاق يكي از قوي ترين پيش بيني كننده هاي احساس گير افتادن كودك در رابطه كودك- والد پس از طلاق است .يعني هر چه مقدار تعارض بيشتر باشد احساس گير افتادن بيشتر است.عواملي كه غالباً رشد كودك را به دنبال طلاق كاهش مي دهند شامل افسردگي،مشكلات رفتاري،پيشرفت تحصيلي، واعتماد است. همراه با افسردگي بالا كودكاني كه والدين شان در سنين پايين طلاق مي گيرند احتمال زيادي وجود دارد كه مشكلات رفتاري نشان دهند(وودوارد،فرگوسن ، و بلسكي،2000). اهداف پژوهش هدف اصلی بررسی رابط...ادامه مطلب

 


 

بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

بررسی شادی در مقابل خوشدلی میان دانشجویان دختر و پسر

در شرایطی که آمار مبتلایان به افسردگی بیماری های روحی رو به تزاید است به طوری که گفته اند در جهان 415 میلیون نفر از بیماری های روانی رنج می برند و در کشور ما پنج میلیون نفر به افسردگی مبتلا هستند و تعداد زیادی از جوانان به ویژه دانشجویان به این بیماری دست به گریبانند، همگان را متوجه رویکرد جدید به موضوع شادی نموده است. (سجاد نیا، 1384) . اهدف پژوهش هدف اصلی بررسی میزان شادی شادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور  هدف فرعی تعیین میزان شادی در بین دانشجویان دختر و پسر فرضیات پژوهش فر...ادامه مطلب

 


 

مقاله مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی

مقاله مقایسه سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی

سبک و شیوه زندگی جوامع، نوع جهان‌بینی و فلسفه و فرهنگ حاکم بر آن جامعه را نشان می دهد. سبک زندگی افراد بیانگر دیدگاه،‌ اعتقاد و باور آنان نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مهمترین عوامل حفظ فرهنگ و استمرار سنت‌ها در طول سده ‌های طولانی، سلوک زندگی اعضای جامعه است که به سنن و آداب و رسوم کهن اجتماعی معنا و محتوا می بخشد. سبک زندگی موجب زنده شدن باورها و اعتقادات سنتی و فرهنگ جامعه می شود(نعمتی،1391). شیوه و روش ‌های زندگی مهمترین بخش از شخصیت و حیات اجتماعی اف...ادامه مطلب

 


 

پایان نامه مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

پایان نامه مقایسه ی افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس عادی و استثنایی

معلمان علاوه بر اينكه در دروس كتب را به كودكان مي آموزند نقش تربيت كردن آنان را براي ورود به جامعه اي بزرگتر را به عهده دارند وچه بسا در اين راستا خود نيز به مرور زمان دچار معضلات عديده جسمي و روحي مي شودند  چرا كه برخورد دائمي با مشكلات روحي وجسمي كودكان مي تواند وجود هر فردي را تحت تاثير قرار دهد . بدين تربيت از آنچه گفته شد در مي يابيم كه سلامت رواني كادر آموزشي از درجه اهميت بالايي برخوردار است وهدف از اين پژوهش درك ودريافت پديده افسردگي واضطراب ومسايل ناشي از آنها وارائه راه حلهاي منا...ادامه مطلب

 


 

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله

بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی و افسردگی دانشجویان 18 تا 30 ساله

هوش هیجانی با متغیرهایی چون خودآگاهی1، افسردگی، اضطراب و عزت نفس و استرس ادارک شده نیز رابطه دارد. بین هوش هیجانی و افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده همبستگی معکوس وجود دارد. (سالووی 1995) بعضی نظریه ها افسردگی را ناشی از ادراک پیامد ناگوار یک رویداد به صورت خاص می دانند (بک 1967، مگنس2 بالبی 1969 به نقل از حیدری) در صورتی که دیگران معتقدند افسردگی با ناتوانی در قابلیت کنترل ادراک شده ارتباط دارد(بیبرینگ31953، سلیگین 1975 به نقل از عبدالملکی). اگر افسردگی را به مثابه ی یک علامت در نظر بگیریم در ...ادامه مطلب

 


 

مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته

مقایسه میزان رضایت شغلی در کارکنان رو به بازنشستگی و کارکنان بازنشسته

چکیده مقدمه: مطالعه و بررسي پيشينه سازمان هاي موفق، حاكی از توان منديهاي نيروي انساني آن ها است. یکی از مهم ترين عوامل موفقیت سازمان ها  مي‌توان به رضايت شغلي آنها اشاره كرد . این پژوهش به مقایسه ی رضایت بین بازنشستگان دعوت به کار شده و کارکنان روبه بازنشستگی پرداخته است که نتایج ذیل را در بر داشته است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که نمرات میزان رضایت از شغل در گروه کارکنان نزدیک به بازنشستگی (67/73) کمتر از کارکنان بازنشسته دعوت به کار شده (27/83) می باشد.بين ميانگين نمرات میزان ر...ادامه مطلب

 


 

پایان نامه بررسی رابطه خودکنترلی برسبکهای دفاعی زنان خانه دار

پایان نامه بررسی رابطه خودکنترلی برسبکهای دفاعی زنان خانه دار

چکيده پژوهش حاضربه بررسی رابطه خودکنترلی بر سبک­های دفاعی زنان متاهل شهرفردیس کرج پرداخته است که در ادامه به بررسی نتایج آن پرداخته می شود:    باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50 نفربود که با استفاده از جدول دمورگان برای گروه های همبسته  استفاده شده است . که آزمون های خود کنترلی و سبک های دفاعی برروی آنها اجراگردیده است . با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ، بین دو متغیر سبک های دفاعی دانش و خود کنترلی ، به میزان 42 درصد رابطه مستقیم وجو...ادامه مطلب

 


 

مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک

مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک

چکیده آموزش بهینه حل مسائل بدساختار و پرورش توانایی تفکر و حل مسئله و برخورد موثر با چالش‌های فراروی دنیای واقعی را فراهم سازد، افزایش آگاهی و دانش از فرآیند حل مسائل بدساختار بطور عام و مسائل علوم اجتماعی بطور خاص می‌باشد(هاشمی کوچک سرایی ،1389). پژوهش حاضر به مقایسه ی روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی دانشگاه پیام نور و رشته ی فیزیک دانشگاه غیر انتفاعی پرداخته است . نتايج آزمون t مستقل نشان مي دهد از آنجا که مقدار t به دست آمده  با درجه آزادی 98 ، در متغیر ح...ادامه مطلب

 


 

پایانامه بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

پایانامه بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان هوش هیجانی زنان و مردان کارمند می باشد. ابزار این پژوهش پرنمودن پرسشنامه آزمون هوش هیجانی شرینگ می باشد.که دارای مولفه های خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعی و خودکنترلی می باشد نمونه مورد آزمون تعداد 90 نفر از زنان و مردان شاغل در شرکت ............. که به صورت داوطلبانه اقدام به پاسخ گویی پرسشنامه نمودند. بر اساس نتایج تحقیق که ازطریق  تحلیل آزمون های SPSS17  اندازه گیری شد و نتایج زیر را در برداشت: مردان از میانگین هوش هیجا...ادامه مطلب

 


 

پایان نامه بررسی میزان هوش فرهنگی با هویت قومی چندگانه در جوانان

پایان نامه بررسی میزان هوش فرهنگی با هویت قومی چندگانه در جوانان

چکیده : پژوهش حاضر دررابطه با هوش فرهنگی و رابطه اش با هویت قومی دربین دانش آموزان سال دوم دبیرستان در دوشهر فردیس و هشتگرد  بررسي شده است. بدين منظور تعداد 150 نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان فاطمه الزهرا در شهر فردیس و دبیرستان شرافت در شهر هشتگرد به صورت خوشه ای انتخاب گردیدند.با توجه به اينکه ،این  پژوهش به دلیل مقایسه ی بین دودبیرستان  يک مطالعه علي-مقايسه‌اي نيز                  &n...ادامه مطلب

 


 

بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

چکيده پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین عزت نفس و جراحی زیبایی بود در اين پژوهش از آزمون عزت نفس کوپر اسميت  استفاده شده است.کوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را بر اساس تجديد نظري که بر روي مقياس راجرز و دياموند، انجام داد تهيه و تدوين کرد. اين مقياس داراي 58 ماده است.  که نتایج ذیل را در بر داشت: بررسی آماری نتتایج فرضیات: فرضیه 1:بین عزت نفس عمومی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. فرضیه2:بین عزت نفس خانوادگی و عمل جراحی زیبایی رابطه وجود دارد فرضیه3:بین عزت نفس اجتماعی با عمل جر...ادامه مطلب

 


 

بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال

چکیده:      هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش عزت نفس بر عملکرد ورزشی بازیکنان خانم والیبال باشگاه پوریای ولی می باشد.پژوهش حاضر با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گردید که نتایج ذیل را در برداشت نمونه ی مورد بررسی شامل 46 نفر است که تمامی پرسش نامه ها را در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون بدون خطا جمع آوری و تحلیل شده اند . میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپیش آزمون به ترتیب20/33 ، 34 و 932/7 است و میانگین ، میانه و انحراف استاندارد آزمودنی ها درپس آزمون...ادامه مطلب

 


 

منبع : تبلیغات گستردهدانلود پایان نامه ارشد روان شناسی
برچسب ها : پژوهش ,بررسی ,مطلب ,آزمون ,رابطه ,مقایسه ,ادامه مطلب ,پایان نامه ,پژوهش حاضر ,دانش آموزان ,بررسی رابطه ,بررسی تاثیر آموزش ,جراحی زیبایی رابطه ,عم

فصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی

:: فصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی

 

فصل دوم بررسی تاثیر اضطراب بر سلامت روان دانش آموزان

فصل دوم بررسی تاثیر اضطراب بر سلامت روان دانش آموزان

سلامت روانی تعریف سلامت روانی: تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف اصول بهداشت روانی: تاريخچه سلامت و روان در جهان تاريخچه سلامت روان در ايران اصول سلامت رواني هدف ايجاد سلامت روان پيشگيري اوليه مكانيز رواني و نقش آن در سلامت روان مكانيسم سركوبي[1] مكانيسم برون فكني[2] مكانيسم جايه جايي[3] مكانيسم بازگشت[4] مكانيسم واكنش سازي مكانيسم تصعيد[5] مكانيسم عذر تراشي(دليل تراشي)[6] مكانيسم همانند سازي[7] مكانيسم جبران[8] مكانيسم انكار[9] خصوصیات افراد دارای سلامت روانی عوامل موثر ...ادامه مطلب

 


 

فصل دوم رابطه ی تاثیر خلاقیت در درس علوم

فصل دوم رابطه ی تاثیر خلاقیت در درس علوم

تفاوت خلاقيت با نوآوري ارتباط خلاقیت با هوش2  خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز1 ویژگیهای شخصیتی2و خصوصیات افراد خلاق تخيل بسترخلاقيت1  خلاقیت به عنوان فرآیند2 خلاقیت استعدادی برای تمام عمر نقش ويژه مدارس1 در پرورش خلاقيت   تاثير متقابل1 معلمان - شاگردان و خلاقيت راههاي آموزش و پرورش خلاقيت          هرچند فرض مي شود كه همه انسانها ذاتا داراي استعداد ارزشمند ابداع و نوآوري هستند لكن ميل عمومي در ميان انسانها به سمت تقليد است . ...ادامه مطلب

 


 

فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر

فصل دوم مقایسه ی مهارت های زندگی بردلبستگی در دانشجویان دختر و پسر

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش12 2-2) محورهای آموزش مهارتهای زندگی12 2-3)اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني14 2-4)انواع مهارتهاي زندگي21 2- 5 )برنامه ريزي و محتواي برنمه آموزش مهارتهاي زندگي22 2-6)انواع مقابله‌های كارآمد25 2-7) مقابله‌های ناكارآمد و غیرمفید27 2-8) دلبستگی 28 2-9)سبک‌های د‌لبستگی35 2-10)اساس احساس امنیت و رفتار سالم36 2-11)تغییرات مربوط به د‌لبستگی د‌ر طول زمان39 2-12)سبک بی‌توجهی (بی‌اعتنایی40 2-13) سازگاری و جامعه‌ستیزی42 ...ادامه مطلب

 


 

فصل دوم بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

فصل دوم بررسی مهارت کنترل استرس نزد پرستاران شاغل

تعاریف مرتبط بااسترس12 مقابله با استرس18 ادبیات نظری20 استرس شغلی38 عوامل سازمانی استرس شغلي39 پیشگیری از استرس شغلی42 پیشینه در خارج از ایران44 پیشینه در ایران برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب

 


 

فصل دوم بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری اعتیاد

فصل دوم بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر عدم برگشت پذیری اعتیاد

-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش13 2-2)مهارت های زندگی11 2-3) محورهای آموزش مهارت های زندگی14 2-4)انواع مهارت هاي زندگي16 2- 5 ) برنامه ريزي و محتواي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي17                                        2-6) اعتیاد23 2-7) مبانی نظری پژوهش27 2-8) نظریه­های روان­شناختی29 2-9) ...ادامه مطلب

 


 

فصل دوم بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

فصل دوم بررسی تاثیر شیوه حل مسئله بر یادگیری خلاق درس ریاضی

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش12 تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسأله12  تعريف خلاقيت28 تعاریف مرتبط با یادگیری81  پیشینه درخارج کشور95  پیشینه درداخل کشور97 برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب

 


 

فصل دوم بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

فصل دوم بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر روی پرخاشگری نوجوانان

تعریف پرخاشگری14 مبانی فیزیولوژی پرخاشگری16 پرخاشگری از دیدگاه روانکاوی25 پرخاشگری نسبت به خود37 نظريه يادگيري اجتماعي ‹‹تأثيرات الگويي››42 فرضيه ناكامي و پرخاشگري47     فرايندهاي شناختي در رفتار پرخاشگرانه56 عوامل مؤثر بر تمايزات جنسي60      كاهش و كنترل پرخاشگري63 منشاء اجتماعی پرخاشگری68 پرخاشگری و فرهنگ ها 71 انواع پرخاشگری74  رابطه ی تلویزیون و پرخاشگری75 تاریخچه رسانه های عمومی 85 کارکرد رسانه ها 89 تاثیر رس...ادامه مطلب

 


 

فصل دوم بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

فصل دوم بررسی رابطه عزت نفس و عمل جراحی زیبایی

2-1)فصل دوم:مبانی نظری پژوهش16 2-2)عزت نفس13 2-3)جراحی43 پیشینه در ایران44 پیشینه در خارج ازایران44 برای خرید و دریافت فایل مربوطه,بر روی گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد از پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر....ادامه مطلب


تبلیغات گسترده منبع : تبلیغات گستردهفصل دوم پایان نامه های ارشد روان شناسی
برچسب ها : سلامت ,مكانيسم ,مطلب ,مهارت ,روان ,آموزش ,ادامه مطلب ,مبانی نظری ,سلامت روان ,واریز مبلغ ,طریق درگاه ,طریق درگاه آنلاین ,سلامت روانی تعریف